AMBIENT

Tìm % m mỗi chất ban đầu

bởi Lê Nhật Minh 01/06/2019

Nhiệt nhôm 19,6g hỗn hợp gồm al và fe2o3 --> hỗn hợp X

Tiếp tục lấy X + dd KOH dư --> 16,54g Y không có khí thoát ra

Tìm % m mối chất ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 8Al + 3Fe3O4 ---> 4Al2O3 + 9Fe

  Vì hỗn hợp X tác dụng với dd KOH ko thấy có khí thoát ra => Al phăn ứng hết.

  => X có Fe, Al2O3 và có thể có Fe3O4 dư.

  Gọi x là số mol Al. y là số mol oxit sắt.

  Ta có 27x + 232y = 19,6.

  Theo Pứ => Oxit sắt Pứ = 3x/8. => Oxit sắt dư = y - 3x/8.

  và Fe tạo thành = 8x/9.

  Vì chỉ có Al2O3 tác dụng với dd KOH nên ta có:

  (y - 3x/8). 232 + (9x/8).56 = 16,54.

  => x = 0,06 và y = 0,0775.

  bởi Nguyễn Đức Anh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>