ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm M biết khử 3,48g oxit của M cần dùng 1,344(lít) H2, toàn bộ kim loại tác dụng HCl thu được 1,008 lít H2?

Khử 3,48g 1 oxit của kim loại M cần dùng 1,344(lít ) khí H2(đktc), toàn bộ lượng kim ***** t/d vs dd HCl dư. Thu đc 1,008 lít H2( đktc). Tìm M và CTHH của oxit

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi CTHC là RxOy

  nH2 (1) = \(\dfrac{1,344}{22,4}\) = 0,06 ( mol )

  nH2 (2) = \(\dfrac{1,008}{22,4}\) = 0,045 ( mol )

  RxOy + yH2 \(\rightarrow\) xR + yH2O

  \(\dfrac{0,06}{y}\)...0,06.....\(\dfrac{0,06x}{y}\)

  2R + 2yHCl \(\rightarrow\) 2RCly + yH2

  \(\dfrac{0,09}{y}\)..............................0,045

  => \(\dfrac{0,09}{y}=\dfrac{0,06x}{y}\)

  => 0,09 = 0,06x

  => x = 1,5

  Hình như đề sai bạn ơi

    bởi TrẦn Nghĩa 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1