Tìm khối lượng fe203 và al tham gia pư

bởi A La 15/04/2019

Cho phản ứng al + fe203 tạo ra hỗn hợp chất rắn

Chia chất rắn làm 2 phần = nhau

- phần 1 dd naoh dư tạo thành 33,6 lít khí h2 ở đktc

-phần 2: dd hcl dư tạo thành 44,8 lít h2 ở đktc

Tìm khối lượng fe203 và al tham gia pư

Câu trả lời (1)

 • Gọi a là số mol Al đã phản ứng, b là số mol Al dư

  \(2Al\left(a\right)+Fe_2O_3\left(0,5a\right)-t^o->Al_2O_3\left(0,5a\right)+2Fe\left(a\right)\)

  Vì chất rắn thu được tác dụng với dd NaOH tạo khí H2

  Chứng tỏ Al dư sau phản ứng,

  \(\Rightarrow C.răn:\left\{{}\begin{matrix}Fe:a\left(mol\right)\\Al_2O_3:0,5a\left(mol\right)\\Al\left(dư\right):b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Phần 1:

  \(2NaOH+Al_2O_3\rightarrow2NaAlO_2+H_2O\)

  \(2Al\left(0,5b\right)+2NaOH+2H_2O\rightarrow2NaAlO_2+3H_2\left(0,75b\right)\)

  \(n_{H_2}=1,5\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow0,75b=1,5\left(I\right)\)

  Phần 2:

  \(Fe\left(0,5a\right)+2HCl--->FeCl_2+H_2\left(0,5a\right)\)

  \(2Al\left(0,5b\right)+6HCl--->2AlCl_3+3H_2\left(0,75b\right)\)

  \(Al_2O_3+6HCl--->2AlCl_3+3H_2O\)

  \(n_{H_2}=2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow0,5a+0,75b=2\left(II\right)\)

  Từ (I )và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\left(mol\right)\\b=2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}\left(bđ\right)=a+b=3\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=0,5a=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=81\left(g\right)\\m_{Fe_2O_3}=80\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Đặng Liang 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan