Tìm CTPT của A

bởi An Nhiên 25/04/2019

Hidrocacbon A ( mạch hở, thể khí) có khối lượng là 6g ,tham gia phản ứng cộng vừa đủ với 0.3mol Br2. Tìm CTPT của A

Câu trả lời (1)

 • CxHy +2Br2 --> CxHyBr4 (1)

  nCxHy=\(\dfrac{6}{12x+y}\left(mol\right)\)

  theo (1) : nCxHy=1/2nBr2=0,15(mol)

  =>\(\dfrac{6}{12x+y}=0,15\left(mol\right)\)

  =>12x+y=40

  - Nếu x=1 => y=28 (loại )

  - Nếu x=2 => y=16 (loại)

  - Nếu x=3 => y=4 => CTPT : C3H4

  - Nếu x=4 => y=-8 => vô lí

  bởi Nguyễn Trần Trúc Viên 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan