YOMEDIA

Tìm Cthh các oxit có thành phần khối lượng: S 50%; Mn 49,6%; Pb 86,6%

Tìm Cthh các oxit có thành phần khối lượng: S 50%; Mn 49,6%; Pb 86,6%

  bởi Bảo Lộc 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - S 50%:

  Gọi CT cần tìm là: \(SxOy\left(x;y\in N\text{*}\right)\)

  \(\%O=50\%\)

  Ta có:

  \(\dfrac{32x}{16y}=\dfrac{50\%}{50\%}=1\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=1;y=2\) => CT: SO2

  hoặc \(\dfrac{32x}{\left(32x+16y\right)}=\dfrac{50}{100}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=1;y=2\) => CT: SO2

  - Mn 49,6%:

  Gọi CT cần tìm là: \(MnxOy\left(xy\in N\text{*}\right)\)

  \(\%O=50,4\%\)

  Ta có:

  \(\dfrac{55x}{16y}=\dfrac{49,6}{50,4}\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{7}\Rightarrow x=2;y=7\) => CT: Mn2O7

  - Pb 86,6%

  Gọi công thức cần tìm là: \(BxOy\left(x\in N\text{*}\right)\)

  \(\%O=13,4\%\)

  Ta có:

  \(\dfrac{207x}{16y}=\dfrac{86,6}{13,4}\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=1;y=2\) => CT: B1O2

    bởi Thảo Thảo 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA