Tìm công thức oxit kim loại biết 18,2g hỗn hợp 2 oxit theo tỉ lệ 1:1 tác dụng đủ với 0,8 mol HCl?

bởi Quế Anh 21/04/2019

Cho 18,2 gam hỗn hợp gồm một oxit kim loại có hóa trị III và một oxit kim loại hóa trị II có tỉ lệ số mol là 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứ 0,8 mol HCl thu được dung dịch X
a) Tìm công thức của 2 oxit kim loại
b) Xác định muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X

 

Câu trả lời (1)

 • Đặt công thức 2 oxit là \(\begin{matrix}A_2O_3&x\left(mol\right)\\BO&x\left(mol\right)\end{matrix}\)

  \(\begin{matrix}A_2O_3&+6HCl&\rightarrow&2ACl_3&+3H_2O&\\x&6x&&2x&3x&\left(mol\right)\\BO&+2HCl&\rightarrow&BCl_2&+H_2O&\\x&2x&&x&x&\left(mol\right)\end{matrix}\)

  Theo đề ta có: nHCl=8x=0,8 (mol) ⇒x=0,1(mol)

  Khối lượng hỗn hợp: 0,1(2MA+48)+0,1(MB+16)=18,2

  ⇒2MA+MB=118 ⇒\(\overline{M}_{A,B}=\dfrac{118}{3}\approx39,333\left(g/mol\right)\)

  Nghĩa là hoặc MA≤39 hoặc MB≤39 và điều kiện MB chẵn vì \(M_A=\dfrac{118-M_B}{2}\)để MA nguyên

  -TH1: MA≤39 Mà A có hóa trị III ⇒ A là Al ⇒MB=64 ⇒B là Cu (Thõa điều kiện B hóa trị II, MB nguyên)(Nhận)

  -TH2: MB≤39 mà B có hóa trị II ⇒ B là Mg ⇒MA=47⇒ Loại vì không có A thõa)

  Vậy 2 oxit kim loại đó là Al2O3 và CuO

  Khi cô cạn X ta thu được 2 muối là \(\begin{matrix}AlCl_3&0,2\left(mol\right)\\CuCl_2&0,1\left(mol\right)\end{matrix}\)

  m=0,2.133,5+0,1.135=40,2(g)

   

  bởi Nguyễn Nhung 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan