YOMEDIA

Tìm công thức của 2 oxit kim loại

Cho 18,2g hh gồm một oxit kim loại có hóa trị 3 và một oxit kim loại hóa trị 2 có tỷ lệ mol là 1:1 tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,8 mol HCl thu được dd X.

a. Tìm công thức của 2 oxit kim lọai

b. Xác định khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dd X

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a) PTHH: X2O3 + 6HCl --> 2XCl3 + 3H2O (1)

  YO + 2HCl --> YCl2 + H2O (2)

  Gọi a là số mol của X2O3 => nYO = x ( mol)

  Theo PT (1): nHCl = 6x

  Theo PT (2): nHCl = 2x

  Ta có: nHCl (1)+(2) = 8x = 0,8 => x = 0,1 mol

  => \(m_{X_2O_3}+m_{YO}\) = \(0,1\left(2X+Y+64\right)=18,2\)

  => \(2X+Y+64=182\)

  => \(2X+Y=118\)

  Mà X có hóa trị là 3; Y có hóa trị là 2 => X là Al và Y là Cu

  b) PTHH: Al2O3 + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2O (3)

  CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O (4)

  Theo PT: nH2O = \(\dfrac{1}{2}n_{HCl_{ }}\) = 0,4 mol

  Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  mhh + mHCl = mmuối khan + mH2O

  => mmuối khan = 18,2 + 36,5.0,8 - 0,4.18 = 40,2 (g)

    bởi Hoàng Võ Duy 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA