ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thành phần % thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ?

1/ cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axtilen tác dụng hết vs dd brom dư, lượng brom tham gia phăn ưng 22,4 g. Viết pthh? tính thành phần % thể tích của mối khí có trong hỗn hợp ?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • n hỗn hợp = \(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  nBr2 = \(\dfrac{22,4}{160}=0,14\left(mol\right)\)

  đặt x ,y lần lượt là số mol C2H4 và C2H2 ( x,y>0)

  C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

  x ------>x

  C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

  y -------> 2y

  ta có pt :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\x+2y=0,14\end{matrix}\right.\)

  => x=0,06 , y= 0,04

  => VCH4 = 0,06 . 22,4= 1,344 (l)

  V C2H2 = 0,04 . 22,4= 0,896(l)

  => %VCH4 = \(\dfrac{1,344.100}{2,24}=60\%\)

  %VC2H2 = \(\dfrac{0,896.100}{2,24}=40\%\)

    bởi L'Avenir Nam 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1