YOMEDIA

Tính nồng độ phần trăm các chất trong A

Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dần khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm các chất trong A .Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. (DNaOH gần bằng 1.05g/ml)

  bởi Kim Ngan 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)Ta có: nMnO2 = \(\dfrac{69,6}{87}\) = 0,8 mol

  PTHH: MnO2 + 4HCl ---> MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1)

  ...............0,8 mol ....................................0,8 mol

  Cl2 + 2NaOH ---> NaClO + NaCl + H2O (2)

  Ta có: mdd = 500. 1,05 = 525 (g)

  Ta lại có: CM = \(\dfrac{10.D.C\%}{M}\) => C% = \(\dfrac{4.56}{10.1,05}\) = \(\dfrac{64}{3}\)

  => mNaOH = \(\dfrac{64}{3}:100.56\) = 2 mol

  \(\dfrac{0,8}{1}< \dfrac{2}{2}\) => NaOH dư

  Cứ 1 mol Cl2--> 2 mol NaOH --> 1 mol NaClO --> 1 mol NaCl

  0,8 mol --> 1,6 mol --> 0,8 mol --> 0,8 mol

  Vì giả thiết thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể

  => CM của NaClO = \(\dfrac{0,8}{0,5}\) = 1,6M

  CM của NaCl = \(\dfrac{0,8}{0,5}\) = 1,6M

  CM của NaOH dư = \(\dfrac{2-1,6}{0,5}\) = 0,8M

  b) Tương tự bài trên!

    bởi Dương Sinh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA