AMBIENT

Thực hiện dãy biến hóa CaCO3 → CaO

bởi Nguyễn Thị Lưu 28/04/2019

Thực hiện dãy biến hóa sau:

CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → CaSO3 → SO2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH1:

  CaCO3 ➝ CaO + CO2

  PTHH2:

  CaO + H2O ➝ Ca(OH)2

  PTHH3:

  Ca(OH)2 + H2SO3 ➝ CaSO3 + 2 H2O

  PTHH4:

  CaSO3 + 2 HCl ➝ CaCl2 + H2O + SO2

  Thêm t độ vào PT 1 nha bạn :")

  bởi Nguyễn Kim Chi 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>