ADMICRO
UREKA

Thổi CO2 dư vào dd X thu được bao nhiêu gam kết tủa?

cho hh gồm 8,1 g Al vào 7,8g K vào H2O dư , thu đc dd X , Vl H2 (đktc) và m g chất rắn không tan

a, tính V

b, tính m

c, thổi CO2 dư vào dd X thu được bao nhiêu gam kết tủa

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nAl = \(\dfrac{8,1}{27}\)= 0,3 mol ; nK = \(\dfrac{7,8}{39}\) = 0,2 mol

  2Al + 6H2O \(\rightarrow\) 2Al(OH)3 + 3H2

  0,3..............\(\rightarrow\)0,3............\(\rightarrow\)0,45 mol

  2K + 2H2O \(\rightarrow\) 2KOH + H2

  0,2.............\(\rightarrow\)0,2 .....\(\rightarrow\)0,1mol

  a) V = (0,1+0,45) . 22,4 = 12,32 (l)

  b) m = 0,3 . 78 = 23,4 g

  c )

  CO2 +2 KOH \(\rightarrow\)K2CO3 + H2O

  0,1 ..\(\leftarrow\)0,2 .....\(\rightarrow\)0,1

  =>mX = 0,1 . 138 = 13,8 g

    bởi Lê thị hương Lài 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF