Thể tích mỗi khí CH4, H2 là bao nhiêu?

bởi Vũ Hải Yến 21/09/2018

đốt cháy hoàn toàn 15ml hỗn hợp gồm CH4 và H2 cần phải dùng 75ml không khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

Câu trả lời (1)

 • \(CH_4\left(x\right)+2O_2\left(2x\right)\rightarrow CO_2+2H_2O\)

  \(2H_2\left(y\right)+O_2\left(0,5y\right)\rightarrow2H_2O\)

  Gọi thể tích của CH4 và H2 lần lược là x, y (l)

  \(\Rightarrow x+y=0,015\left(1\right)\)

  Thể tích của oxi là: \(V_{O_2}=0,075.20\%=0,015\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow2x+0,5y=0,015\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,015\\2x+0,5y=0,015\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,005\left(l\right)=5\left(ml\right)\\y=0,01\left(l\right)=10\left(ml\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Tran Quang Huy 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Minh Hải

  Cho 6,72 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H4 đi qua dung dịch Brom,thấy bình đựng Brom tăng lên 2,8 gam
  a) Tính thể tích mỗi khí
  b)Tính phần trăm thể tích mỗi khí

 • Dương Quá

  cho 6,72l hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở chia làm 2 phần bằng nhau: Dẫn phần 1 đi qua dung dịch br2 dư khối lượng dung dịch tăng a gam, lượng br2 đã pứ hé 32g không có khí thoát ra khỏi dung dịch.

  Đốt vhays phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 sau đó cho qua KOH rắn sau thí nghiệm bình đựng P2O5 tăng b gam và bình đựng kOh tăng 17,6g

  a, tìm ctpt của 2 hidrocacbon

  b, tính a,b

 • Trịnh Lan Trinh

  Cho 50g dd na2co3 10,6% tác dụng vừa đủ với 50g dd ch3cooh

  a) Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng

  b) Tính nồng độ % của dd muối tạo thành

 • Bánh Mì

  Đốt cháy hết 4,2 g hợp chất hữu cơ A thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Biết A có cấu tạo mạch hở và 14< dAhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.H2 < 22x. Tìm công thức phân tử của A.

 • Việt Long

  Đốt cháy 0.75 l hỗn hợp gồm hiđrôcacbon và khí CO2 bằng 3.75 l khí oxi ( lấy dư ) thu đc 5.1 l hỗn hợp khí mới. Nếu cho hơi nước ngưng tụ hết thì còn 2.7 l rồi lại cho đi tiếp qua dd KOH chỉ còn lại 0.75

  Xác định CTPT biết các khí đo ở đktc

 • het roi

  khí X có thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố cacbon trong hợp chất là 85,7 % . khí X là ?

 • Phạm Khánh Ngọc

  trùng hợp 2 mol etilen ( với hiệu suất 100 % ) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là ?

 • thu thủy

  Hợp chất hữu cơ A ở thể khí, đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí A (ở đktc) thu đc 22g khí cacbonic và 9g H2O?

  a) Xác định CTPT của A. Biết rằng 1lít khí A ở đktc có khối lượng= 1,25g
  b) Viết CTCT của A
 • Nguyễn Thanh Hà

  Trong lúc ôn thi, có 1 câu em giải không ra mong mọi người giúp đỡ :))

  Vân , bài này đây cô. Bài này em làm khong được.

  Đề ra,

  Hỗn hợp X gồm Propilen, Axetilen, Butan và Hidro. Cho m g X vào bình kín( có Ni, không có không khí), nung nóng bình đến phản ứng hoàn toàn thu được hh khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V l O2 (đktc) thu được hh Z gồm khí và hơi. Cho Z đi từ từ qua bình H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 7,92 g. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 100ml đ Br2 1M (dung môi là CCl4). Biết 6,72l X làm mất màu tối đa 38,4 g Br2 trong CCl4. Tìm V

 • Nguyễn Minh Minh

  tính thẻ tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam khí meetan. Toàn bộ sản phẩm ở trên được đấn vào dung dịch nước vôi trong dư.Sau thí nghiêm thấy khối lượng bình tăng,M1 gam và M2 gam có kết tủa. tính M1 và M2?. giúp mink với