YOMEDIA

Thể tích dd Ca(OH)2 0,01M là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Hoài Thương 06/04/2019

Hấp thụ hoàn toàn 224ml CO2 (đktc) vào V lít dd Ca(OH)2 0,01M thì thu đc 1g kết tủa. Tìm V

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\) (1)

  \(CO_2\) + \(H_2O+CaCO_3\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\) (2)

  TH1: Chỉ xảy ra pư 1 (CO2 hết)

  \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=\dfrac{0,224}{22,4}=0,01mol\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,01.100=1g\) (nhận)

  TH2: xảy ra cả 2 pư

  Gọi a,b lần lượt là sm của CaCO3, Ca(HCO3)2

  Ta có 2 pt: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,01\\a-b=0,01\end{matrix}\right.\) -> loại

  bởi Nguyễn Văn Thiện 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA