ADMICRO
VIDEO

Thành phần phần trăm Na2Co3 và K2So4 là bao nhiêu?

Cho hỗn hợp gồm Na2Co3 và K2So4 vào 400ml HCl vừa đủ thu được 2,24l khí( đkc) . Cũng hỗn hợp trên cho Td với 200ml Ba(OH)2 2M vừa đủ.

a) viết pt?

B) tính % muối trong hỗn hợp đầu

C) tính Cm HCl

D) tính m chất kết tủa

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nCO2 = \(\frac{2,24}{22,4}\) = 0,1 (mol)

  Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2NaCl + H2O + CO2 \(\uparrow\)

  0,1 <-------- 0,2 <---------------------- 0,1 (mol)

  nBa(OH)2 = 2 . 0,2 = 0,4 (mol)

  Na2CO3 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaCO3 \(\downarrow\) + 2NaOH

  0,1 ------> 0,1 ---------> 0,1 (mol)

  K2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4 \(\downarrow\) + 2KOH

  0,3 <-----(0,4 - 0,1) --> 0,3 (mol)

  b) %mNa2CO3 = \(\frac{0,1.106}{0,1.106+0,3.174}\) . 100% = 16,88%

  %mK2SO4 = 83,12%

  c)CM (HCl) = \(\frac{0,2}{0,4}\) = 0,5 M

  d) mkết tủa = 0,1 . 197 + 0,3 . 233 = 89,6 (g)

    bởi Hương Vương 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON