AMBIENT

Số mol Na2co3 là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 02/06/2019

cho a na2co3 vào dung dịch hcl sau phản úng thu được 3,36 lít khí ở đktc. vậy a có giá trị

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTPƯ:

  Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O

  nCO2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}\)= 0,15 mol

  nNa2CO3 = nCO2 = 0,15 mol

  a = mNa2CO3 = 0,15.106 = 15,9 g

  bởi Trần Như 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>