ADMICRO
UREKA

Sau khi pứ kết thúc thu được những muối nào kh là bao nhiêu?

bài 1 :cho 4,48l khí CO2 (đktc) td hoàn toàn với 50g dd NaOH 20% tính kl muối tạo ra trong dd

bài 2: nung 20g CaCO3 dồi dẫn toàn bộ khí CO2 vào 200NaOH 5% . sau khi pứ kết thúc thu đc những muối nào kh là bn

help mevui

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  Ta có:

  nCO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2 (mol)

  mNaOH = 50 . 20% = 10(g) \(\Rightarrow\) nNaOH = \(\)\(\dfrac{10}{40}\) = 0,25 (mol)

  Xét tỉ lệ:

  \(\dfrac{nNaOH}{nCO2}\)= \(\dfrac{0,25}{0,2}\)=1,25

  \(\Rightarrow\) Pư tạo hỗn hợp 2 muối

  PTHH:

  2 NaOH + CO2 \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O (1)

  NaOH + CO2 \(\rightarrow\) NaHCO3 (2)

  Gọi số mol của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là x,y (mol)

  Lập hệ 2 phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=x+y=0,2\\nNaOH=2x+y=0,25\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,15\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) mmuối trong dd = mNa2CO3 + mNaHCO3

  = 0,05. 106 + 0,15.84 = 17,9(g)

  Vậy khối lượng muối thu được là 17,9 g.

  Bài 2:

  PTHH:

  CaCO3 \(\underrightarrow{t^o}\) CaO + CO2 (1)

  Ta có:

  nCaCO3 = \(\dfrac{20}{100}\)= 0,2 (mol)

  Theo (1): nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol

  Theo bài ra:

  mNaOH = 200. 5% = 10(g) \(\Rightarrow\) nNaOH = \(\dfrac{10}{40}\)= 0,25(mol)

  Xét tỉ lệ:

  \(\dfrac{nNaOH}{nCO2}\)= \(\dfrac{0,25}{0,2}\)=1,25

  PTHH:

  2 NaOH + CO2 \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O (1)

  NaOH + CO2 \(\rightarrow\) NaHCO3 (2)

  Gọi số mol của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là x,y (mol)

  Lập hệ 2 phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=x+y=0,2\\nNaOH=2x+y=0,25\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,15\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) mmuối trong dd = mNa2CO3 + mNaHCO3

  = 0,05. 106 + 0,15.84 = 17,9(g)

  Vậy khối lượng muối thu được là 17,9 g.

  Bài 2 tương tự bài 1 thôi bn nhé vui !!!

    bởi Manucian Lép 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF