Phương pháp tách Ag ra khỏi hỗn Ag, Cu, Fe ở dạng bột?

bởi Quynh Nhu 22/04/2019

Trình bày phương pháp tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột. Viết PTHH (không làm thay đổi khối lượng kim loại)

Mình Cảm Ơn Nhiều❤️❤️❤️

Câu trả lời (1)

 • Cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp
  -Lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch(Ag,Cu)
  - Lấy phần nước lọc ( FeCl2;HCl dư)
  Fe+hcl---->fecl2+(1/2)h2
  - Sau đó nugn nóng phần chất rắn (cu;ag) trong Oxi dư ,
  Cu+o2---->cuo
  rồi cho dung dịch h2so4 loãng dư vào
  +Lọc lấy phần không tan, rửa sạch, sấy khô thu được Ag tinh khiết
  + Lấy phần nước lọc gồm ddCuSO4và H2so4 loãng dư rồi cho dung dịch KOH dư vào phần nước lọc, sau đó lọc lấy kết tủa rồi nung nóng ở nhiệt độ cao thu được đồng oxit, dẫn CO dư qua đồng oxit nung nóng thu được đồng , ta rửa sạch sấy khổ để thu được đồng tinh khiết
  cuo+h2so4--->cuso4+h2o
  h2so4+2koh--->k2so4+2h2o
  cuso4+2koh--->cu(oh)2+k2so4
  cu(oh)2---->cuo+h2o
  cuo+co---->cu+co2
  - Còn phần nước lọc gồm FeCl2 và HCL dư, ta cho dung dịch NaOh dư rồi lọc lấy kết tủa Fe(OH)2, rửa sạch rồi sau đó nung nóng trong môi trường không có oxi ( có oxi cx đc, mà có thì phải viết thêm pt) thu được FeO, dẫn khí CO dư nung nóng qua FeO sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc lấy phần chất rắn rửa sạch sấy khô ta thu được sắt tinh khiết
  fecl2+2naoh--->fe(oh)2+2nacl
  hcl+naoh----->nacl+h2o
  fe(oh)2---->feo+h2o
  feo+co---->fe+co2

  bởi Hoàng Huy 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan