AMBIENT

Phương pháp nhận biết NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

bởi Phan Thị Trinh 23/04/2019

Có các dd NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào sau đây để nhận biết:

A. Phenolphtalein

B. Quỳ tím

C. BaCl2

D. AgNO3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Chọn B: Qùy tím.

  ---

  - Thử vs lượng nhỏ mỗi chất.

  - Cho quỳ tím vào các mẫu thử, quan sát:

  +) Hóa xanh => dd NaOH , dd Ba(OH)2 => Nhóm I

  +) Hóa đỏ => dd H2SO4 .=> Nhóm II

  +) K đổi màu => dd NaCl, dd Na2SO4 => Nhóm III

  - Cho vài giọt dd H2SO4 vừa nhận biết vào các mẫu thử nhóm I:

  +) Xuất hiện kết tủa trắng => Đó là BaSO4 => Ban đầu là dd Ba(OH)2

  PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 (trắng) + 2 H2O

  +) Không có kết tủa trắng => Ban đầu là dd NaOH.

  PTHH: 2 NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 H2O

  - Cho vài giọt dd Ba(OH)2 vừa nhận biết dc vào nhóm III, quan sát:

  +) Xuất hiện kết tủa trắng => Đó là BaSO4 => dd ban đầu là Na2SO4.

  PTHH: Na2SO4 + Ba(OH)2 ->BaSO4 (trắng) + 2 NaOH

  +) Không xuất hiện kết tủa trắng => dd ban đầu là NaCl

  bởi nguyen thi minh thao 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>