Phương pháp nhận biết NaCl, NaNO3, Ba(OH)2, MgSO4?

bởi Hy Vũ 23/04/2019

Nhận biết

a) Hcl, Hno3, H2so4, Ba(oh)2, na2so4

b) Nacl, Nano3, Naoh, Ba(oh)2, Mgso4

Câu trả lời (1)

 • a)

  _ Cho mỗi chất một ít ra các ống nghiệm riêng biệt , có đánh số làm mẫu thử .

  _ Dùng 5 mẩu quỳ tím khác nhau , nhúng vào các ống nghiệm .

  + dd làm đổi màu quỳ tím thành xanh => Ba(OH)2

  + dd làm đổi màu quỳ tím thành đỏ => HCl , HNO3 , H2SO4 (nhóm 1)

  + dd không làm đổi màu quỳ tím => Na2SO4

  * Nhóm 1

  _ Cho một ít dd BaCl2 vào mỗi ống nghiệm .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => H2SO4

  H2SO4 + BaCl2 => 2HCl + BaSO4 ↓

  + dd không xảy ra hiên tượng gì => HCl , HNO3

  _ Cho một ít dd AgNO3 vào 2 ống nghiệm còn lại .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => HCl

  HCl + AgNO3 => HNO3 + AgCl ↓

  + dd không xảy ra hiện tượng gì => HNO3

  b)

  _ Cho mỗi chất một ít ra các ống nghiệm riêng biệt , có đánh số làm mẫu thử .

  _ Dùng 5 mẩu quỳ tím khác nhau , nhúng vào các ống nghiệm .

  + dd làm đổi màu quỳ tím thành xanh => Ba(OH)2 , NaOH

  (nhóm 1)

  + dd không làm đổi màu quỳ tím => NaCl , NaNO3 , MgSO4 (nhóm 2)

  * Nhóm 1

  _ Cho một ít dd H2SO4 vào mỗi ống nghiệm .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => Ba(OH)2

  H2SO4 + Ba(OH)2 => 2H2O + BaSO4 ↓

  + dd không xuất hiện kết tủa trắng => NaOH

  2NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2H2O

  * Nhóm 2

  _ Cho một ít dd BaCl2 vào mỗi ống nghiệm .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => MgSO4

  MgSO4 + BaCl2 => BaSO4 ↓ + MgCl2

  + dd không xảy ra hiện tượng gì => NaCl , NaNO3

  _ Cho một ít dd AgNO3 vào 2 ống nghiệm còn lại .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => NaCl

  NaCl + AgNO3 => NaNO3 + AgCl ↓

  + dd không xảy ra hiện tượng gì => NaNO3


  bởi Nguyễn Dương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan