YOMEDIA

Phần trăm khối lượng của Al trong X là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 03/06/2019

Hòa tan hết 10,2g hh X gồm Al,Mg trong dd H2SO4 đặc nóng.Kết thúc phản ứng thu đc 4,48 lít (ddktc) hh 2 khí H2S và SO2 có tỉ lệ thể tích là 1:1.Phần trăm khối lượng của Al trong X là bao nhieu

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Ta có: số mol hh 2 khí là 0,2 mol và tỉ lệ thể tích là 1:1 nên số mol H2S =số mol SO2=0,1mol

  - Gọi số mol Al là x và số mol Mg là y ta có 27x+24y=10,2

  - Ta có: \(Al\rightarrow Al^{+3}+3e\)

  \(Mg\rightarrow Mg^{+2}+2e\)

  \(\rightarrow\)Tổng số mol e nhường=3x+2y

  - Ngoài ra: \(S^{+6}+8e\rightarrow S^{-2}\)

  \(S^{+6}+2e\rightarrow S^{+4}\)

  \(\rightarrow\)Tổng số mol e nhận=8.0,1+2.0,1=1mol

  - Vậy ta có: 3x+2y=1

  - Giải hệ ta được x=y=0,2

  \(\%m_{Al}=\dfrac{0,2.27.100}{10,2}\simeq52,94\%\)

  bởi Diễm Huỳnh Thị 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>