Phân loại hợp chất nào là oxit, axit, bazo, muối

bởi Bảo Lộc 22/09/2018

Cho các nguyên tố Na, S, H, O. Hãy viết công thức phân tử của các hợp chất chưa 2 hoặc 3 hoặc 4 nguyên tố rồi sắp xếp chúng vào các hợp chất vô cơ đã học và gọi tên chúng.

Câu trả lời (1)

 • Oxit Axit Bazơ Muối

  Na2O: natri oxit.

  SO2: lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ)

  SO3: lưu huỳnh trioxit

  H2SO3: axit sunfurơ

  H2SO4: axit sunfuric

  NaOH: natri hiđroxit

  NaHSO3: natri hiđrosunfit

  NaHSO4: natri hiđrosunfat

  Na2SO3: natri sunfit

  Na2SO4: natri sunfat.

  bởi Nguyễn Nhàn 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan