AMBIENT

Phân loại các oxit CuO, SO2, SO3, CaO?

bởi Nguyễn Vũ Khúc 22/04/2019

Cho các oxt sau: CuO, SO2, SO3, CaO, MgO, Na2O, N2O5, P2O5, FeO, Fe2O3, Co2, BaO, K2O

a) Phân loại các oxit trên

b) Những oxit nào tác dụng vs H2O, dung dịch HCl, dung dịch KOH. Viết PTHH xảy ra

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • mình nhấn nhầm

  a;

  Oxit Axit:SO2;SO3;N2O5;P2O5;CO2

  Oxit Bazo:CuO;CaO;MgO;Na2O;FeO;Fe2O3;BaO;K2O

  b;

  Tác dụng với nước:

  SO2 + H2O -> H2SO3

  SO3 + H2O->H2SO4

  CaO + H2O -> Ca(OH)2

  Na2O + H2O ->2NaOH

  N2O5 + H2O->2HNO3

  CO2 + H2O ->H2CO3

  BaO + H2O -> Ba(OH)2

  K2O+ H2O ->2KOH

  Tác dụng với HCl:

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  Na2O + 2HCl->2NaCl + H2O

  FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  BaO + 2HCl -> BaCl2 + H2O

  K2O + 2HCl -> 2KCl + H2O

  Tác dụng với KOH:

  2KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

  2KOH + SO3 -> K2SO4 + H2O

  2KOH + N2O5 -> 2KNO3 + H2O

  6KOH + P2O5 -> 2K3PO4 + 3H2O

  2KOH + CO2 -> K2CO3 + H2O

  bởi Tạ Hữu TIến Thành 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>