YOMEDIA

Phân biệt CuO , Fe3O4 , Ag2O , MnO2 , ( Fe + FeO)

bởi Goc pho 23/04/2019

Bài 1 : Chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các cgaats bột có màu tương tự nhau chứa trong các lọ mất nhãn sau : CuO , Fe3O4 , Ag2O , MnO2 , ( Fe + FeO) . Viết các PTHH xảy ra

Bài 2 : Cho hỗn hợp chất rắn gồm FeS2 , CuS ,Na2O . Chir được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết. Hãy trình bày phương pháp và viết các PTHH xảy ra để điều chế FeSO4 , Cu(OH)2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Hòa tan hỗn hợp vào nước, lọc lấy chất rắn FeS2,CuS :
  Na20+H20->2NaOH

  Điện phân nước thu được:
  2H20(dpdd)->2H2+02(1)
  Nung hỗn hợp FeS2,CuS trong O2(1) dư đến phản ứng hoàn toàn:
  4FeS2+1102(t0)->2Fe203+8S02
  2CuS+302(t0)->2Cu0+2S02
  Tách lấy khí S02 cho tác dụng với 02(1) dư có xúc tác, sau đó sục vào nước.
  2S02+02(V205,450*C)<->2S03
  S03+H20->H2S04(2)
  -Lấy hỗn hợp Fe203,Cu0 đem khử hoàn toàn bằng H2(1) dư ở nhiệt độ cao . Hòa tan hỗn hợp kim loại vào dd H2S04 loãng (2), được dung dịch FeS04. Lọc lấy chất rắn Cu .
  Fe203+3H2(t0->2Fe+3H20
  Cu0+H2(t0)->Cu+H20
  Fe+H2S04->FeS04+H2
  -Cho Cu tác dụng với 02(1) sau đó hòa tan vào dung dịch H2S04(2) rồi cho tiếp dd NaOH vào, lọc tách kết tủa thu được Cu(OH)2.
  2Cu+02(t0)->2Cu0
  Cu0+H2S04->CuS04+H20
  CuS04+2NaOH->Cu(OH)2+Na2S04

  bởi Đức Mạnh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA