ON
ADMICRO
VIDEO

Phân biệt CO2, CH4, C2H4

Bằng PPHH phân biệt

a) 3 khí: CO2, CH4, C2H4

b) 3 chất lỏng: H2O, HCl , C6H6

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Dẫn các mẫu thử vào nước vôi trong

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là CO2

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  + Mẫu thừ không hiện tượng chất ban đầu là CH4, C2H4 (I)

  - Dẫn nhóm I vào dung dịch brom

  + Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom chất ban đầu là C2H4

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  + Mẫu thử không làm mất màu dung dịch brom chất ban đầu là CH4

  b.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là HCl

  + Mẫu thử không quỳ tím chuyển màu chất ban đầu là H2O, C6H6 (I)

  - Cho dầu ăn vào nhóm I

  + Mẫu thử có dầu ăn nổi lân chất ban đầu là H2O

  + Mẫu thử làm dầu ăn tan chất ban đầu là C6H6

    bởi nguyễn trà mi 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1