Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M?

bởi Lê Nhật Minh 24/04/2019

Trong 800ml dd NaOH có 8g NaOH.
a/ Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ?
b/ phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M?hihiHelp với ạ

Câu trả lời (1)

 • a) \(n_{NaOH}=\dfrac{8}{40}=0,2\left(mol\right)\)

  \(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,2}{0,8}=0,25M\)

  b) \(n_{NaOH}=0,2.0,25=0,05\left(mol\right)\)

  \(V_{dd}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(l\right)=500\left(ml\right)\)

  => VH2O = 500 - 200 = 300 (ml)

  bởi Phương Thúy 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan