Oxit nào tác dụng với H2O?

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 28/04/2019

Cho các oxit sau:

Fe2O3, Fe3O4, N2O5, NO2, SiO2, ZnO, Al2O3

Oxit nào tác dụng với:

a) H2O

b) dd H2SO4

c) dd NaOH

Viết phương trình hóa học (nếu có)

Câu trả lời (1)

 • a/ Oxit tác dụng với H2O là: N2O5, SiO2

  H2O + N2O5--> 2HNO3

  H2O + SiO2 --> H2SiO3

  b/ Oxit tác dụng với dd H2SO4: Fe2O3, Fe3O4, ZnO, Al2O3

  3H2SO4 + Fe2O3---> Fe2(SO4)3 + 3H2O

  4H2SO4 + Fe3O4---> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

  H2SO4 + ZnO ---> ZnSO4+ H2O

  3H2SO4 + Al2O3---> Al2(SO4)3 + 3H2O

  c/ Oxit tác dụng với dung dịch NaOH: ZnO, Al2O3

  2NaOH+ZnO--->Na2ZnO2 + H2O

  2NaOH + Al2O3--> 2NaAlO2 + H2O

  bởi nguyen huy bang 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan