AMBIENT

Những oxit axit tác dụng được với H2O là gì?

bởi Nguyễn Thị An 29/04/2019

bài 1 : hãy viết phương trình của các cặp chất sau đây :

1) Fe(OH)3 tác dụng với HCL

2) Fe(OH)3 tác dụng với H2SO4

3) KOH tác dụng với HCL

bài 2 : Những oxit axit tác dụng được với H2O là : SO2, CO2 . Hãy viết các PTHH

bài 3 : hãy tìm công thức hóa học của những axit có thành phần khối lượng như sau :

a) H : 2,4% , S : 39,1% , O : 58,5%

b) H: 3,7% , P : 37,8% , O : 58,5%

GIÚP VỚI !!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 3:

  a, Gọi CTHC là HxSyOz

  Ta giả định khối lượng cần dùng là a gam

  x = \(\dfrac{2,4a}{100\times1}\)

  y = \(\dfrac{39,1y}{100\times32}\)

  z = \(\dfrac{58,5z}{100\times16}\)

  => x : y : z = \(\dfrac{2,4a}{100}\) : \(\dfrac{39,1a}{3200}\) : \(\dfrac{58,5a}{1600}\)

  => x : y : z = 0,024 : 0,0122 : 0,0366

  => x : y : z = 2 : 1 : 3

  => CTHC là H2SO3

  b,

  Gọi CTHC là HxPyOz

  Ta giả định khối lượng cần dùng là a gam

  x = \(\dfrac{3,7a}{100\times1}\)

  y = \(\dfrac{37,8y}{100\times31}\)

  z = \(\dfrac{58,5z}{100\times16}\)

  => x : y : z = \(\dfrac{3,7a}{100}\) : \(\dfrac{37,8a}{3100}\) : \(\dfrac{58,5a}{1600}\)

  => x : y : z = 0,037 : 0,0122 : 0,0366

  => x : y : z = 3 : 1 : 3

  => CTHC là H3PO4

  bởi Trần Việt Tùng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>