AMBIENT

Những chất nào thuộc loại oxit axit, gọi tên?

bởi My Hien 09/06/2019

Bài 2
Cho các oxit có công thức hóa học như sau: SO2, FeO, FeO4, NO, Na2O, K2O, BaO, ZnO, N2O5, CO, P2O5. Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, gọi tên? Những chất nào thuộc loại oxit axit, gọi tên?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Oxit axit: SO2, NO, N2O5, CO, P2O5
  Đọc:
  SO2: lưu huỳnh đioxit
  NO: nitơ oxit
  N2O5: đinitơ pentaoxit
  CO: cacbon oxit
  P2O5: điphotpho pentaoxit
  Oxit bazơ: FeO, Fe3O4, Na2O, K2O, BaO.
  Đọc:
  FeO: sắt II oxit
  Fe3O4: Sắt từ oxit
  Na2O: natri oxit
  K2O: kali oxit
  BaO: bari oxit

  bởi Thảo Ngọc 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>