AMBIENT

Nhận xét hiện tượng viết PTHH cho Kali vào dung dịch H2SO4

bởi Anh Trần 01/06/2019

Nhận xét hiện tượng viết PTHH nếu có xảy ra trong các thí nghiệm sau

1) Sục từ từ CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong

2) Cho Kali vào dung dịch H2SO4

3) Cho Kali vào dung dịch AlCl3

4) Cho Kali vào dung dịch NaSO4

5) Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4

6) Ngâm dây đồng vào dung dịch AgNO3

7) Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

8) Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH

9) Sục khí CO2 vào dung dịch KAlO2

10) Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch NaAlO2

11) Dẫn khí SO2 vào dung dịch Brom

12) Dẫn khí SO2 vào dung dịch thuốc tím

13) Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1/ Hiện tượng: Có kết tủa tạo thành. Sau 1 tg kết tủa này tan hoàn toàn trong dd

  CO2+ Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O

  CaCO3+ CO2+ H2O -----> Ca(HCO3)2

  2/ Hiện tượng: K tan dần, xuất hiện bọt khí ko màu

  2K+ H2SO4 -------> K2SO4+ H2

  3/ Hiện tượng: Có bọt khí k màu xuất hiện, sau đó có kết tủa trắng keo tạo thành

  K+ H2O -------> KOH+ 1/2H2

  3KOH+ AlCl3 ------>3KCl+ Al(OH)3

  4/ Hiện tượng: Có bọt khí ko màu xuất hiện

  2K+ 2H2O ------> 2KOH+ H2

  5/ Hiện tượng: Fe tan dần, màu xanh lam của dd nhạt dần, có chất rắn màu đỏ xuất hiện

  Fe+ CuSO4 -----> FeSO4+ Cu

  6/ Hiện tượng: Cu tan dần, dd dần chuyển sang màu xanh lam, có chất rắn màu trắng tạo thành

  Cu+ 2AgNO3 --------> Cu(NO3)2+ 2Ag

  7/, 8/ Hiện tượng: Có kết tủa màu trắng keo tạo thành

  3NaOH+ AlCl3 ---------> 3NaCl+ Al(OH)3

  9/ Hiện tượng: Có kết tủa trắng keo tạo thành

  2KAlO2+ CO2+ 3H2O -------> 2Al(OH)3+ K2CO3

  10/ Hiện tượng: Có kết tủa trắng keo tạo thành

  2NaAlO2+ H2SO4+ 2H2O -------> 2Al(OH)3+ Na2SO4

  11/ Hiện tượng: Màu nâu đỏ của dd nhạt dần r mất hẳn

  Br2+ SO2+ 2H2O -------> 2HBr+ H2SO4

  12/ Hiện tượng: màu tím của dd nhạt dần r mất hẳn

  5SO2+ 2H2O+ 2KMnO4 -------> K2SO4+ 2MnSO4+ 2H2SO4

  13/ Hiện tượng: Cu tan dần, dd chuyển sang màu xanh, có khí k màu xuất hiện

  Cu+ 2H2SO4 ------> CuSO4+ SO2+ 2H2O

  bởi Nguyễn Nhật Linh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>