AMBIENT
UREKA

Nhận biết P2O5, Na2O, CaO, CaCO3

Bằng phương pháp hóa học nhận biết:

a) 4dd: NaOH, NaCl, Na2SO4, H2SO4

b) 4dd: HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4

c) 4 chất rắn: P2O5, Na2O, CaO, CaCO3

mấy bạn biết câu nào chỉ mình câu đó nha

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • mình giải típ câu b c

  b) trích mỗi lọ 1 ít dd làm mẫu thử

  cho quỳ tím ẩm vào từng lọ

  - nếu quỳ tím hóa đỏ là HCl và H2SO4 (nhóm 1)

  - còn lại là NaCl và Na2SO4 ( nhóm 2)

  + Cho AgNO3 tác dụng lần lượt với nhóm 1

  - nếu lọ nào xuất hiện kết tủa trắng là HCl

  PTHH AgNO3 + HCl --> AgCltrắng + HNO3

  -còn lại là H2SO4

  + Cho AgNO3 tác dụng lần lượt với nhóm 2

  - nếu lọ nào xuất hiện kết tủa trắng là NaCl

  PTHH AgNO3 + NaCl --> AgCltrắng + NaNO3

  - còn lại là Na2SO4

  c) trích mỗi lọ 1 ít dd làm mẫu thử

  + cho quỳ tím ẩm vào từng lọ

  - nếu quỳ tím hóa đỏ là P205

  PTHH P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

  - nếu quỳ tím hóa xanh là Na2O và CaO

  PTHH Na2O + H20 --> 2NaOH

  PTHH CaO + H2O --> Ca(OH)2

  - nếu quỳ tím không chuyển màu là CaCO3

  Cho CO2 Td với Na2O và CaO

  -nếu lọ nào xuất hiện kết tủa màu trắng là CaO

  PTHH CaO + CO2 --> CaCO3trắng

  - còn lại là Na2O

    bởi Tran Tri Tin 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF