ON
YOMEDIA
VIDEO

Nhận biết NaAlO2, NaHCO3, NaHSO4, BaCl2, Nacl và NaOH

Có các dd không màu: NaAlO2, NaHCO3, NaHSO4, BaCl2, Nacl và NaOH. Nêu cách nhận biết từng dd bằng pp hóa học dùng thêm ít thuốc thử nhất, viết PTHH

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • trích mẫu thử dùng thuốc thử là dd HCl ,H2SO4,Ba(OH)2

  cho các mẫu thử tác dụng lần lượt với dd HCl dư thì nếu tạo kết tủa dạng keo trắng sau đó kết tủa dần dần tan trong dd HCl dư thì đó là kết tủa Al(OH)3 dd ban đầu là NaAlO2 ta có pthh:

  NaAlO2+HCl+H2O\(\rightarrow\)Al(OH)3+NaCl

  2Al(OH)3+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2O

  nếu cho các mẫu thử tác dụng vói HCl dư có khí không màu không mùi là khí CO2 dd trước pư là NaHCO3 ta có pthh:

  NaHCO3+HCl\(\rightarrow\)NaCl+CO2+H2O

  Nếu có pư tạo dd mới ,dd mới đem điện phân dd có màng ngăn xốp thì tạo dd làm quỳ tím từ màu tím chuyển sang màu xanh là NaOH dd ban đầu là NaCL ta có pthh:

  NaOH+HCl\(\rightarrow\)NaCl+H2O

  2NaCl+2H2O(điện phân dd có màng ngăn xốp) \(\rightarrow\)2NaOH+Cl2+H2

  còn có 3 dd gồm :NaHSO4,BaCl2 và NaCl

  cho 3dd còn lại tác dụng lần lượt với dd Ba(OH)2 dư thì nếu tạo kết tủa không bị phân hủy bởi nhiệt độ là BaSO4 của dd NaHSO4 còn 2dd còn lại không có hiện tượng gì xảy ra vì không pư,pthh:

  2NaHSO4+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaSO4+Na2SO4+2H2O

  Còn hai dd còn lại cho tác dụng với dd H2SO4 dư nếu có kết tủa xuất hiện không tan trong axit mạnh dư là BaSO4 của dd BaCl2 ,còn lại là dd NaCl

    bởi Nguyễn Mỹ Huệ 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1