YOMEDIA
IN_IMAGE

Nhận biết Na2CO3,NaCl,KHSO4,Ba(OH)2.

Có 4 dung dịch mất nhãn: Na2CO3,NaCl,KHSO4,Ba(OH)2. Không dùng thêm thuốc thử nào khác hãy nhận biết từng dung dịch trên.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Na2CO3

  NaCl

  KHSO4

  Ba(OH)2

  Na2CO3

  X

  X

  Có ↑ (CO2)

  ↓ trắng (BaCO3)

  NaCl

  X

  X

  X

  X

  KHSO4

  Có ↑ (CO2)

  X

  X

  ↓ trắng (BaSO4)

  Ba(OH)2

  ↓ trắng (BaCO3)

  X

  ↓ trắng (BaSO4)

  X

  - Chất khi tham gia phản ứng có thể tạo 1 pứ có thoát khí, 1 pứ có ↓ trắng : Na2CO3 hoặc KHSO4 (nhóm I).

  - Chất khi tham gia phản ứng có thể tạo 2 pứ có ↓ trắng : Ba(OH)2.

  - Chất không tham gia phản ứng nào: NaCl.

  Ba(OH)2 + Na2CO3 →BaCO3↓ + 2NaOH

  Na2CO3 + 2KHSO4 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2↑ + H2O

  Ba(OH)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2H2O

  (Do KHSO4 là muối có tính axit mạnh nên có thể phản ứng với bazo và muối cacbonat.)

  Lọc thu lấy 2 loại kết tủa trắng ở trong phản ứng trên. Lần lượt cho các chất ở nhóm I tác dụng với chúng.

  ↓ trắng (BaCO3)

  ↓ trắng (BaSO4)

  Na2CO3

  X

  X

  KHSO4.

  Có ↑ đồng thời ↓ trắng

  X

  Xét các chất trong nhóm I:

  - Chất tham gia phản ứng mà sản phẩm xuất hiện đồng thời khí và kết tủa trắng : KHSO4.

  - Chất ko tham gia phản ứng nào: Na2CO3.

  BaCO3 + KHSO4 → K2SO4 + BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

    bởi Phạm Cát Lượng 11/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON