AMBIENT
UREKA

Nhận biết MgCl2, BaCl2, H2SO4, và K2CO3

Câu 1:Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn chứa 4 dd: MgCl2, BaCl2, H2SO4, và K2CO3

Câu 2:Cho 20,4 gam hỗn hợp X (Fe, Zn, Al) tác dụng với dd HCl dư thu được 10,08lít H2 (đktc). Mặt khác 0,2 mol X tác dụng vừa đủ 6,16 lít Cl2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong 20,4gam X

Câu 3:Hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Al

1. Hòa tan A vào nước dư:

a) Xác định tỉ lệ số mol \(\dfrac{n_{Na}}{n_{Al}}\) để hỗn hợp A tan hết

b) Nếu khối lượng A là 16,9 gam cho tan hết trong lượng nước dư thì thu được 12,32lít khí H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong A

2. Cho 16,9 gam hỗn hợp như trên vào 2lít dd HCl 0,75M, phản ứng xong thu được dd X. Cho 2lít dd KOH vào X kết thúc phản ứng thì thu được 7,8gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của dd KOH đã dùng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1.

  Trích các mẫu thử

  Cho các mẫu thử các dụng với nhau kết quả có ở bảng sau:

  MgCl2 BaCl2 H2SO4 K2CO3
  MgCl2 - - -
  BaCl2 - -
  H2SO4 - -
  K2CO3 -

  Ta thấy 2 kết tủa 1 khí là K2CO3

  1 kết tủa 1 khí là H2SO4

  2 kết tủa là BaCl2

  1 kết tủa là MgCl2

    bởi Cao Minh Hiếu 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON