Nhận biết K2O,CaO,MgO,Al2O3

bởi Huong Duong 13/05/2019

bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt: K2O,CaO,MgO,Al2O3

Câu trả lời (1)

 • TRÍCH MẪU THỬ:

  - Cho nước vào từng mẫu thử

  + Mẫu thử tan trong nước là K2O và CaO.

  K2O+H2O->2KOH

  CaO+H2O->Ca(OH)2

  + Mẫu thử không tan trong nước là MgO và Al2O3.

  -Sục khí CO2 (vừa đủ) vào 2 mẫu thử đã tan trong nước.

  + Mẫu thử có kết tủa trắng là CaCO3=> chất ban đầu là CaO

  Ca(OH)2+CO2->CaCO3+H2O

  + Mẫu thử ko có kết tủa .=> chất ban đầu là K2O

  -Cho dd NaOH (dư) vào 2 chất rắn không tan trong nước

  +Chất rắn nào tan ra.=> Chất ban đầu là Al2O3

  Al2O3+NaOH->NaAlO2+\(\dfrac{3}{2}\)H2O

  +Chất rắn còn lại không có hiện tượng.=>Chất ban đầu là MgO.

  bởi Nhật Huy Phan Tấn 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan