AMBIENT

Nhận biết HCl ,H2SO4,NaCl ,Na2SO4

bởi Lan Anh 29/05/2019

có 4 lọ ko nhãn mỗi lọ đựng 1 dd ko màu là HCl ,H2SO4,NaCl ,Na2SO4 hãy nhận biết mỗi dd bằng phương pháp hóa học

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • mỗi lần làm thí nghiệm lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử

  - lần lượt cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Mẫu thử nào làm quỳ tím chuyển màu đỏ là HCl ,H2SO4 (nhóm 1)

  + Mẫu thử nào không làm quỳ tím chuyển màu làNaCl,Na2SO4 (nhóm 2)

  - Cho BaCl2 vào nhóm 1

  + Xuất hiện kết tủa là H2SO4

  H2SO4 + BaCl2 ➞ BaSO4 + 2 HCl

  + không có hện tượng gì là HCl

  - Cho BaCl2 vào nhóm 2

  + Xuất hiện kết tủa là Na2SO4

  Na2SO4 + BaCl2 ➞ BaSO4 + 2 NaCl

  + không có hện tượng gì là NaCl

  bởi Nguyễn Thị Phương 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>