Nhận biết HCL , H2SO4 , NaCL , Na2SO4

bởi bach hao 01/06/2019

có 4 lọ không nhãn , mỗi lọ đựng 1 dung dịch không màu HCL , H2SO4 , NaCL , Na2SO4 . Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học . Viết các phương trình hóa học

Câu trả lời (1)

 • - Trích lần lượt các chất ra ống thử

  - Cho dung dịch AgNO3 vào từng mẫu thử mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là HCl và NaCl

  HCl + AgNO3 \(\rightarrow\) AgCl\(\downarrow\) + HNO3

  NaCl + AgNO3 \(\rightarrow\) AgCl\(\downarrow\) + NaNO3

  - Sau đó ta chia bốn dung dịch đó làm hai nhóm

  + Nhóm 1 : HCl ; NaCl

  + Nhóm 2 : H2SO4 ; Na2SO4

  - Sau đó cho quỳ tím vào hai nhóm

  + Ở nhóm 1 : mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl còn lại là NaCl

  + Ở nhóm 2 : mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4 còn lại là Na2SO4

  bởi Nguyễn Yến 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan