AMBIENT

Nhận biết HCl;H2SO4;Na2SO4;KCl

bởi Sasu ka 13/05/2019

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: HCl;H2SO4;Na2SO4;KCl

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • TN1: Nhúng quỳ tím vào các chất cần nhận biết:

  + Quỳ hóa đỏ là HCl, H2SO4(nhóm I)

  + Ko làm đổi màu quỳ là Na2SO4 và KCl(nhóm II)

  TN2: Cho các chất trong nhóm I tác dụng với BaCl2

  + Xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4

  BaCl2 + H2SO4--> BaSO4 + 2HCl

  + Ko hiện tượng gí là HCl

  TN3: Cho các chất trong nhóm II tác dụng với BaCl2

  + Xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4

  BaCl2 + Na2SO4--> BaSO4 + 2NaCl

  + Ko hiện tượng gì là KCl

  bởi Trần Thu Hương 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>