Nhận biết Hcl,H2SO4,HNO3,NaCl,Na2SO4,NaNO3

bởi An Nhiên 25/04/2019

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn Hcl,H2SO4,HNO3,NaCl,Na2SO4,NaNO3 okok

Câu trả lời (1)

 • - Trích 6 mẫu thử

  -Cho quỳ tím thử:

  +Quỳ tím hóa đỏ\(\rightarrow\)HCl, H2SO4, HNO3

  +Không hiện tượng\(\rightarrow\)NaCl, Na2SO4, NaNO3

  - Cho BaCl2 vào 3 mẫu làm quỳ tím hóa đỏ:

  + Có kết tủa trắng xuất hiện\(\rightarrow\)H2SO4:

  BaCl2+H2SO4\(\rightarrow\)BaSO4\(\downarrow\)+2HCl

  + Không hiện tượng\(\rightarrow\)HCl, HNO3

  - Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu HCl và HNO3:

  +Có kết tủa trắng xuất hiện\(\rightarrow\)HCl:

  HCl+AgNO3\(\rightarrow\)AgCl\(\downarrow\)+HNO3

  +Không hiện tượng\(\rightarrow\)HNO3

  - Cho dung dịch BaCl2 vào 3 mẫu không đổi màu quỳ tím:

  + Có kết tủa trắng xuất hiện\(\rightarrow\)Na2SO4:

  BaCl2+Na2SO4\(\rightarrow\)BaSO4\(\downarrow\)+2NaCl

  + Không hiện tượng\(\rightarrow\)NaCl, NaNO3

  - Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu NaCl và NaNO3:

  +Có kết tủa trắng xuất hiện\(\rightarrow\)NaCl:

  NaCl+AgNO3\(\rightarrow\)AgCl\(\downarrow\)+NaNO3

  +Không hiện tượng\(\rightarrow\)NaNO3

  bởi Phương Anh Trương Ngọc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan