AMBIENT

Nhận biết các phương pháp hóa học CO2, H2, N2, O2, CL2

bởi Hy Vũ 02/06/2019

Nhận biết các phương pháp hóa học sau:

a/ Các chất rắn: Na2O, CaO, ZnO

b/ Các dng dịch: HNO3, H2SO4, HCl, K2SO4, KNO3, KOH, Ba(OH)2

c/ Các chất khí: CO2, H2, N2, O2, CL2

d/ Các kim loại: Al, Fe, Cu

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Lấy mẫu thử và đánh dấu:

  - Cho nước vào các mẫu thử

  + Mẫu thử tan trong nước chất ban đầu là Na2O

  Na2O+ H2O→ 2NaOH

  + Mẫu thử một phần tan trong nước một phần kết tủa chất ban đầu là CaO

  CaO+ H2O→ Ca(OH)2

  + Mẫu thử không tan trong nước chất ban đầu là ZnO

  d) Lấy mẫu thử và đánh dấu:

  - Cho NaOH dư vào các mẫu thử

  + Mẫu thử có khí bay lên chất ban đầu là Al

  2Al+ 2NaOH+ 3H2O→ 2NaAlO2+ 3H2

  + Mẫu thử không phản ứng chất ban đầu là Fe và Cu (I)

  - Cho HCl vào nhóm I

  + Mẫu thử có khí bay lên chất ban đầu là Fe

  Fe+ 2HCl→ FeCl2+ H2

  + Mẫu thử không phản ứng chất ban đầu là Cu

  bởi Huyền Trang 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>