AMBIENT

Nhận biết các chất trong lọ mất nhãn: MgCl2 , CaCl2

bởi Vũ Hải Yến 13/05/2019

Nhận biết các chất trong lọ mất nhãn: MgCl2 , CaCl2 , BaCO3 , Na2CO3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Trích thành những mẫu thư nhỏ

  - Cho các mẫu thử trên vào nước

  + Mẫu thử không tan trong nước là BaCO3

  + 3 mẫu thử tan dần ra trong nước là MgCl2, CaCl2 và Na2CO3

  - Cho HCl lần lượt vào 3 mẫu thửu còn lại

  + Mẫu thử có bọt khí không màu xuất hiện là Na2CO3

  \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+CO_2+H_2O\)

  + Hai mẫu thử không có hiện tượng gì là MgCl2 và CaCl2

  - Cho dung dịch NaOH lần lượt vào hai mẫu thử còn lại

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch là MgCl2

  \(MgCl_2+2NaOH\rightarrow2NaCl+Mg\left(OH\right)_2\downarrow\)

  + Mẫu thử không có hiện tượng gì là CaCl2

  bởi Trần Việt Tùng 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>