Nhận biết các chất sau: K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2, NaOH

bởi May May 03/06/2019

Không dùng thêm hóa chất, hãy nhận biết các chất sau: K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2, NaOH

Câu trả lời (1)

 • trích mẫu thử

  cho các mẫu thử phản ứng với nhau từng đôi một

  ta có bảng:

  K2SO4 Al(NO3)3 (NH4)2SO4 Ba(NO3)2 NaOH
  K2SO4 - - - \(\downarrow\) trắng -
  Al(NO3)3 - - - - \(\downarrow\) keo
  (NH4)2SO4 - - - \(\downarrow\) trắng \(\uparrow\)
  Ba(NO3)2 \(\downarrow\) trắng - \(\downarrow\) trắng - -
  NaOH - \(\downarrow\) keo \(\uparrow\) - -

  nhìn vào bảng ta thấy:
  + mẫu thử phản ứng với mẫu thử khác có 1 chất kết tủa trắng xuất hiện là K2SO4

  + mẫu thử phản ứng với mẫu thử khác có 1 chất kết tủa keo xuất hiện là Al(NO3)3

  + mẫu thử phản ứng với mẫu thử khác có 1 chất kết tủa trắng và 1 chất bay hơi lên là (NH4)2SO4

  + mẫu thử phản ứng với mẫu thử khác có 2 chất kết tủa trắng xuất hiện là Ba(NO3)2

  + mẫu thử phản ứng với mẫu thử khác có 1 chất kết tủa keo và 1 chất khí bay hơi lên là NaOH

  K2SO4+ Ba(NO3)2\(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\)+ 2KNO3

  Al(NO3)3+ 3NaOH\(\rightarrow\) Al(OH)3\(\downarrow\)+ 3NaNO3

  (NH4)SO4+ 2NaOH\(\rightarrow\) Na2SO4+ 2NH3\(\uparrow\)+ 2H2O

  (NH4)SO4+ Ba(NO3)2\(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) + 2NH4NO3

  bởi Đào Thanh Sơn 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan