ON
ADMICRO
VIDEO

Nhận biết Ba(OH)2, bacl2 , agno3 h2so4

Có 4 hóa chất như sau Ba(OH)2, bacl2 , agno3 h2so4 nhật biết bằng phương pháp hóa học, không sử dụng thuốc thử nào

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • _ Cho mỗi chất một ít ra các ống nghiệm , có đánh số làm mẫu thử .

  _ Trộn các chất trong ống nghiệm lại với nhau , ta có bảng sau :

  Ba(OH)2 BaCl2 H2SO4 AgNO3
  Ba(OH)2 X X ↓ (trắng) ↓(đen)
  BaCl2 X X ↓(trắng) ↓(trắng)
  H2SO4 ↓(trắng) ↓(trắng) X ↓(trắng)
  AgNO3 ↓(đen) ↓(trắng) ↓(trắng) X

  _ Qua bảng trên , ta thấy :

  + Chất trộn vào các chất khác tạo 1 kết tủa trắng và 1 kết tủa đen là Ba(OH)2

  + Chất trộn vào các chất khác tạo 2 kết tủa trắng là BaCl2

  + Chất trộn vào các chất khác tạo 3 kết tủa trắng là H2SO4

  + Chất trộn vào các chất khác tạo 2 kết tủa trắng và 1 kết tủa đen là AgNO3

  PHHH

  2AgNO3 + H2SO4 => 2HNO3 + Ag2SO4 ↓

  2AgNO3 + BaCl2 => 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2

  2AgNO3 + Ba(OH)2 => Ag2O ↓ + H2O + Ba(NO3)2

  Ba(OH)2 + H2SO4 => BaSO4 ↓ + 2H2O

  BaCl2 + H2SO4 => 2HCl + BaSO4 ↓

    bởi Trần Thuỳ Linh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1