ON
YOMEDIA
VIDEO

Nếu trung hòa lượng axit trên thì cần dùng bao nhiêu ml dd KOH 0,5M?

Cho 6 gam magie oxit MgO phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch axit clohidric HCL

a)Viết Pthh

b)Tính nồng độ phần trăm cuả dung dịch axit clohidirc

c)Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch sau phản ứng

d)Nếu trung hòa lượng axit trên thì cần dùng bao nhiêu ml dd KOH 0,5M?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O (1)

  b) \(n_{MgO}=\dfrac{6}{40}=0,15\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{HCl}=2n_{MgO}=2\times0,15=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=0,3\times36,5=10,95\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddHCl}=\dfrac{10,95}{200}\times100\%=5,475\%\)

  c) Theo PT1: \(n_{MgCl_2}=n_{MgO}=0,15\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{MgCl_2}=0,15\times95=14,25\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=6+200=206\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddMgCl_2}=\dfrac{14,25}{206}\times100\%=6,92\%\)

  d) HCl + KOH → KCl + H2O (2)

  Theo PT2: \(n_{KOH}=n_{HCl}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{ddKOH}=\dfrac{0,3}{0,5}=0,6\left(l\right)=600\left(ml\right)\)

    bởi Cường Lê Quốc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1