Nêu phương pháp nhận biết KNO3, K2CO3, KCl?

bởi Phan Thị Trinh 23/04/2019

có 4 chất rắn màu trắng đựng trong bốn lọ riêng biệt mất nhãn là : KNO3; K2CO3; KCl; hỗn hợp KCl và K2CO3 hãy trình bày pphh để phân biệt bốn chất rắn trên

Câu trả lời (1)

 • Nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 loãng, dư tác dụng với từng mẫu thử trong từng lọ:

  - Trường hợp chất rắn hòa tan hoàn toàn, có bọt khí bay ra là K2CO3 hoặc hỗn hợp KCl và K2CO3.

  PTHH: K2CO3 + HNO3 → 2KNO3 + H2O + CO2

  Lấy dung dịch thu được trong mỗi trường hợp đem thử với dung dich AgNO3:

  + Nếu thấy có tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là hỗn hợp KCl và K2CO3.

  + Nếu không thấy tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là K2CO3.

  PTHH: KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

  - Trường hợp thấy chất rắn chỉ tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, không thoát khí là KCl và KNO3. Đem thử dung dịch thu được với dung dịch AgNO3:

  + Nếu tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là KCl.

  + Nếu không tạo kết tủa thì chất rắn ban đầu là KNO3.

  bởi Nguyễn Minh Thương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan