Nêu phương pháp hóa học nhận biết Pb(NO3)2, K2CO3, BaCl2, MgSO4?

bởi Đan Nguyên 23/04/2019

Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dd sau: \(Pb\left(NO_3\right)_2;K_2CO_3;BaCl_2;MgSO_{4_{ }}\)

Câu trả lời (1)

 • Cho HCl vào 4 dung dịch: K\(_2\)CO\(_3\), Pb(NO\(_3\))\(_2\), MgSO\(_4\), BaCl\(_2\).

  Lọ tạo khí là K\(_2\)CO\(_3\)

  K\(_2\)CO\(_3\) + 2HCl \(\rightarrow\) 2KCl + H\(_2\)O + CO\(_2\)

  Các dd không xảy hiện tượng: Pb(NO\(_3\))\(_2\), MgSO\(_4\), BaCl\(_2\) gọi là nhóm 1


  Cho dd NaCl vào nhóm 1:

  Lọ tạo ra kết tủa là Pb(NO\(_3\))\(_2\)

  2NaCl + Pb(NO\(_3\))\(_2\) \(\rightarrow\) PbCl\(_2\)↓ + 2NaNO\(_3\)

  Các lọ dd không hiện tượng: MgSO4, BaCl2 gọi là nhóm 2

  Cho tiếp dd Na\(_2\)SO\(_4\) vào nhóm 2

  Lọ tạo ra kết tủa là BaCl2

  Na\(_2\)SO\(_4\) + BaCl\(_2\) \(\rightarrow\) BaSO\(_4\)↓ + 2NaCl

  Lọ không hiện tượng là dd MgSO\(_4\).

  Chúc bạn học tốt !!!

  bởi Phương Khánh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan