AMBIENT

Nêu phương pháp điều chế Fe3O4 trong phòng thí nghiệm?

bởi My Hien 23/04/2019

Bài 2: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế Fe3O4 theo quy trình phản ứng sau:

Fe+ O2 -> Fe3O4

a,Tính số g Fe và thể tích khí Ôxi cần dùng để điều chế được 2,32g Fe3O4.

b,Tính khối lượng Kali Pemăng Anát (KMnO4) cần dùng để điều chế lượng Ôxi trên biết sơ đồ phản ứng: KMnO4 -> K2MnO4+ MnO2+ O2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Theo đề bài ta có: \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{2,32}{232}=0,01\left(mol\right)\)

  PTHH: \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^0}Fe_3O_4\)

  0,03mol..........0,02mol.....0,01mol

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{O_2\left(đktc\right)}=0,02.22,4=0,448\left(l\right)\\V_{O_2\left(đktc\right)}=0,2.22=0,48\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right)\)

  b) PTHH:

  \(2KMnO_4\underrightarrow{t^0}K2MnO_4+MnO_4+O_2\uparrow\)

  0,04mol.................................0,02mol

  \(\Rightarrow m_{KMnO_4}=0,04.158=6,32\left(g\right)\)

  bởi Mì Tôm Tô 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA