ON
ADMICRO
VIDEO

Nếu hòa tan 23,2 gam Mg(OH)2 trên bằng dung dịch axit sunfuric 2M vừa đủ thì thể tích axit cần dùng là bao nhiêu lít ?

Hoà tan hoàn toàn 23,2 gam Mg(OH)2 trong 73 gam dung dịch HCl thì thu được MgCl2 và nước

a/ Viết PTHH xảy ra

b/ Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit đã dùng

c/ Nếu hoà tan 23,2 gam Mg(OH)2 trên bằng dung dịch axit sunfuric 2M vừa đủ thì thể tích axit cần dùng là bao nhiêu lít ?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Mg\left(OH\right)_2}=\dfrac{23,2}{58}=0,4mol\)

  Mg(OH)2+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+2H2O

  \(n_{HCl}=2n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,8mol\)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{0,8.36,5.100}{73}=40\%\)

  Mg(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+2H2O

  \(n_{H_2SO_4}=n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,4mol\)

  \(V_{H_2SO_4}=\dfrac{0,4}{2}=0,2l\)

    bởi VũAnh Tuấn 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1