YOMEDIA
IN_IMAGE

Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

Hỗn hợp X có MgO và CaO; hỗn hợp Y có MgO và Al2O3. Lượng X bằng lượng Y bằng 9,6g. Số gam MgO trong X bằng 1,12 lần số gam MgO trong Y. Cho X và Y đều tác dụng với 100ml dd HCl 19,87% (D=1,047g/ml) thì được dd X' và Y'. Khi cho X' tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoát ra ở đktc.

a. Tìm % lượng X và C% của dd X'

b. Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt x,y lần lượt là số mol của MgO và CaO trong hỗn hợp X
  vậy hỗn hợp Y có nMgO =x/1,125 mol
  =>nHCl =0,57 mol
  pu : MgO +2HCl------>MgCl2+H2O
  ........x........2x...............x
  CaO+2HCl------>CaCl2+H2O
  y...........2y............y
  Vì X'+Na2CO3-------->CO2 nên trong X' có HCl
  Na2CO3+2HCl ----->2NaCl+H2O+CO2
  0,17........0,085.............................0,17
  ta có hệ pt:{2x+2y=0,570,17=0,0440x+56y=9,6{x=0,1y=0,1

  thành phần % của hỗn hợp X là
  %m MgO =(0,1*40)*100/9,6=41,67%
  %mCaO =58,33%
  mX'=9,6+(100*1,047)=114,3g
  nồng độ % của các chất trong X '
  C% CaCl2 =(0,1*111)*100/114,3=9,71%
  C%MgCl2=(0,1*95)*100/114,3=8,31%
  C%HCl=(0,17*36,5)*100/114,3=5,43%
  b)nMgO (trong Y) =0,089mol ,nAl2O3=(9,6=0,089*40)/102 =0,059 mol
  vì nHCl=0,57>2.0,089+6.0,059 =0,532 mol nên hỗn hợp Y bj hòa tan hết
  số mol KOH-0,34*2-0,68 mol
  trong Y có 0,038 mol HCl
  KOH +HCl ----->KCl+Mg(OH)2
  0,038...0,038
  2KOH+MgCl2 ------>KCl +Mg(OH)2
  0,178..0,089......................0,089
  3KOH + AlCl3------>3KCl +Al(OH)3
  0,354....0,118.........................0,118
  lượng KOH dư =0,68 -(0,038+0,178+0,354)=0,11 mol
  ......Al(OH)3+KOH-------->KAlO2+ 2H2O
  BĐ 0,118.....0,11
  pu 0,11........0,11
  spu 0,08.........0
  vậy khôi lượng kết tủa thu đc là m=0,089*58 +0,008*78 =11,362g

    bởi Phương Ngọc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON