Nêu cách nhận biệt MgCl2, Ba(OH)2, NaCl và HCl?

bởi May May 23/04/2019

không dùng thêm hóa chất hãy nhận biết MgCl2, Ba(OH)2, NaCl, HCl

Câu trả lời (1)

 • Lần lượt cho các dung dịch tác dụng với nhau

  MgCl2

  Ba(OH)2

  NaCl

  HCl

  MgCl2

  X

  ↓ trắng

  Ko hiện tượng

  Ko ht

  Ba(OH)2

  ↓ trắng

  X

  Ko ht

  Ko ht

  NaCl

  Ko ht

  Ko ht

  X

  Ko ht

  HCl

  Ko ht

  Ko ht

  Ko ht

  X

  MgCl2 + Ba(OH)2 à Mg(OH)2↓ + BaCl2

  Nhóm 1: hai chất tác dụng với nhau tạo thành kết tủa trắng: MgCl2, Ba(OH)2.

  Nhóm 2: hai chất còn lại: NaCl, HCl.

  Lần lượt cho 2 chất ở nhóm 2 tác dụng với kết tủa trắng

  - Chất làm tan kết tủa trắng là HCl. Mg(OH)2 + 2HCl à MgCl2 + H2O (dung dịch 3)

  - Chất ko tác dụng là NaCl.

  Chia dung dịch 3 thành 2 phần. Lần lượt cho các chất ở nhóm 1 từ từ vào ống chứa dung dịch 3

  - Chất gây kết tủa trắng là Ba(OH)2. Ba(OH)2 + MgCl2 à Mg(OH)2↓ + BaCl2

  - Chất không tác dụng là MgCl2.

  bởi Bui thi ha 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan