Kim loại đó tên là gì?

bởi My Hien 17/05/2019

Để khử 6,4g một oxit kim loại cần 2,688 lít khí hiđrô (đktc). Nếu lấy lượng kim loại đó cho tác dụng với dung dịch HCl thì giải phóng 1,792 lít khí hiđrô (đktc). Kim loại đó là?

Câu trả lời (1)

 • Gọi oxit là MxOy
  MxOy + yH2 → xM + yH2O
  nH2 = 0,12 mol
  (M.x+ 16.y).0,12/y= 6,4
  Ta sẽ tìm được: Mx/y= 112/3
  Xét các trường hợp của x/y ta tìm được trường hợp thỏa mãn là:
  x/y = 2/3 và M = 56
  Vậy oxit là Fe2O3
  Fe2O3 + 3H2→ 2Fe + 3H2O
  nFe = 0,12.2/3=0,08 mol
  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  nH2 = nFe= 0,08 mol
  VH2 = 0,08.22,4 = 1,792 lít

  bởi Hoàng Trang 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan